برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

عدسیتوضیحات

عدس یک ماده مغذی محسوب شده و اثرات آن در بهبود سلامتی انسان حائز اهمیت است. عدس به دلیل دارا بودن مقدار قابل توجه درشت مغذی های ضروری مانند کربوهیدرات ها و پروتئین های عملکردی، ریز مغذی های ضروری (آهن ومس)، فیتوکمیکال های فعال مانند مانند فیتات و پلی فنول، یک ماده غذایی عملکردی با خواص درمانی در نظر گرفته میشود. مصرف آن در پیشگیری از بسیاری بیماری های مزمن درانسان از قبیل بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و سرطان به اثبات رسیده است. مقادیر بالای فیبر و پاسخ گلیسمی پایین آن منجر به افزایش حس سیری، کاهش دریافت غذایی و درنتیجه کنترل وزن بدن می شود.